Hauptinhalt

Pressemitteilung

Brief von Außenminister Sigmar Gabriel an die türkeistämmigen Menschen in Deutschland

22.07.2017

Liebe tür­ki­sche Mit­bür­ger,       

ich möch­te mich - auch im Namen der ge­sam­ten Bun­des­re­gie­rung - in die­ser Form an Sie wen­den. Vor allem Sie spü­ren die gro­ßen Schwie­rig­kei­ten, denen unser Ver­hält­nis zur Tür­kei der­zeit aus­ge­setzt ist. Ihre Hei­mat liegt in Deutsch­land – aber bei vie­len von Ihnen auch in der Tür­kei. Wir wol­len Ihnen des­halb sagen: Die Freund­schaft zwi­schen Deut­schen und Tür­ken ist ein gro­ßer Schatz. Wir haben uns für gute Be­zie­hun­gen zur Tür­kei immer auch ein­ge­setzt, weil wir wis­sen, dass ein gutes Ver­hält­nis zwi­schen Deutsch­land und der Tür­kei für Sie wich­tig ist.           

Jetzt aber wer­den un­be­schol­te­ne deut­sche Staats­bür­ger ins Ge­fäng­nis ge­steckt. Als deut­sche Bun­des­re­gie­rung kön­nen wir nicht ta­ten­los zu­se­hen. Wir müs­sen un­se­re Staats­bür­ger schüt­zen.                  

Des­halb än­dert sich die Po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung ge­gen­über der tür­ki­schen Po­li­tik. Wir wer­den die Zu­sam­men­ar­beit und vor allem die wirt­schaft­li­chen Hil­fen für die Tür­kei auf den Prüf­stand stel­len und auch in Eu­ro­pa für eine klare Hal­tung ein­tre­ten.               

Was Sie aber wis­sen sol­len ist: Nichts davon rich­tet sich gegen die Men­schen in der Tür­kei und un­se­re Mit­bür­ger mit tür­ki­schen Wur­zeln in Deutsch­land. Denn: Gleich­gül­tig wie schwie­rig die po­li­ti­schen Be­zie­hun­gen zwi­schen Deutsch­land und der Tür­kei sind, bleibt für uns klar: Sie, die tür­kisch­stäm­mi­gen Men­schen in Deutsch­land, ge­hö­ren zu uns – ob mit oder ohne deut­schen Pass.           

Herz­lich

Ihr Sig­mar Ga­bri­el, Bun­des­au­ßen­mi­nis­ter

***

Sevgili Türk hemşerilerim,               

Federal Hükümetin tümü adına da size bu yolla hitap etmek istiyorum. Türkiye’yle olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir. Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir. Biz Türkiye’yle iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz.                 

Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız.                   

Bu nedenle Alman Hükümeti’nin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız.                  

Şunu bilmenizi istiyoruz ki, bunların hiçbiri Türkiye’deki insanlara ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlara karşı alınan önlemler değildir. Zira Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar zor olursa olsun, bizim için şu çok açıktır: Sizler, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlar, Alman pasaportuna sahip olsanız da, olmasanız da, bizim bir parçamızsınız.            

En içten selamlarımla,

Sigmar Gabriel Federal Dışişleri Bakanı

Seite teilen:

Einreise & Aufenthalt

Auswärtiges Amt

Reise und Sicherheit

Außen- und Europapolitik

Ausbildung & Karriere